PC HELP systems, s.r.o.
DomůKontaktMapa stránekTelefon
+421 322 028 903

PC HELP systems, s.r.o.
PODNIKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

pre rôzne typy spoločností

 

Webová aplikácia plusPortal

 

Webová aplikácia plusPortal

Moderné a zrozumiteľné riadenie ľudských zdrojov
v interaktívnom webovom prostredí

Cieľom aplikácie plusPortal je poskytnúť používateľom okrem kompletných funkcií a modulov v oblasti personalistiky také prostredie, ktoré:

 • spojí používateľov bez ohľadu na vzdialenosť
 • umožní používateľom vlastné usporiadanie systému podľa ich pracovného zamerania a preferencií
 • začlení zamestnancov do personálnych aktivít (prístup do osobnej zložky, plánovanie voľna, odmeny a iné)
 • sprístupní vybraným zamestnancom informácie o procesoch, ktorých sa vo firme zúčastňujú (napr. plán vzdelávania, prehľady ciest a prítomnosti podriadených, návrhy odmien a benefitov, priebeh náboru zamestnancov)
 • umožní používateľom zautomatizovať svoje činnosti a nastaviť pre nich kontrolné mechanizmy
 • umožní zamestnancom prácu aj mimo kancelárie (responzívny dizajn pre mobilné zariadenia)

Výhody aplikácie plus Portal

1

Spoľahlivé plánovanie

 • veľa činností je možné zautomatizovať
 • plusPortal poskytuje nástroje pre zadanie termínov úloh, sledovanie ich plnenia, kontrolu správnosti postupu
 • ak nie sú činnosti v súlade s nastavenými pravidlami, upozorní používateľa
 • pravidlá je možné nastaviť individuálne
2

Podrobné schvaľovacie procesy

 • možnosť nastaviť schvaľovacie kroky k vybraným úkonom (pracovné cesty, návrh na odmenu, dovolenky, školenia apod.)
 • individuálne nastavenie pre jednotlivých používateľov
 • jednoduché aj viacúrovňové schvaľovanie
3

Riešenie pre rozsiahle organizačné štruktúry

 • v jednej databáze je možné podrobne evidovať viacero spoločností súčasne a rozdeliť ich pomocou organizačnej štruktúry
 • možnosť grafického spracovania organizačnej štruktúry, interaktívne prepojenie na kontakty jednotlivých pracovných pozícií a zamestnancov 
4

Reporting

 • nástroje a predpisy pre zostavenie dát do prehľadov alebo grafov
 • výstupy je možné zdieľať s vybranými zamestnancami 
5

Interaktivita

 • používatelia môžu navzájom o daných témach diskutovať pod formulármi, história zostáva zachovaná
 • aplikácia pomáha používateľovi pri postupoch, "komunikuje" s ním ďalšie potrebné kroky
6

Nezávislosť

 • používateľ nie je viazaný na kanceláriu, ani na svoj počítač
 • informácie sú prístupné v akýkoľvek čas
 • komunikácia s kolegom v zahraničnej pobočke prebieha rovnako ako s kolegom z vedľajšej kancelárie
7

Jednoduchá komunikácia s okolitými zdrojmi informácií

 • vďaka "dátovej pumpe" si plusPortal na základe nastavenia načerpá informácie z iných systémov
 • aktualizuje a synchronizuje vybrané informácie automatizovane
8

Prispôsobenie aplikácie individuálnym
požiadavkám

 • spoločnostiam, ktoré majú špecifické procesy a individuálne požiadavky, je k dispozícii náš metodicko-programátorský tím

Ceny

Vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré vstupujú do cenotvorby aplikácie plusPortal, nie sme schopní záväzné ceny uviesť priamo tu. Radi Vám cenu vypočítame aj na diaľku. Napíšte nám správu, ozveme sa Vám.

 

Chcete sa opýtať priamo?

Tel.: +421 322 028 903
obchod@pchelpsystems.sk

 

Vybrané referencie

KPMG