PC HELP systems, s.r.o.
DomůKontaktMapa stránekTelefon
+421 322 028 903

PC HELP systems, s.r.o.
PODNIKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

pre rôzne typy spoločností

 

Helios Orange

Podnikový informačný systém HELIOS Orange - ERP

Popis systému

HELIOS Orange je technologicky vyspelý informačný a ekonomický systém zefektívňujúci všetky bežné ako aj vysoko špecializované firemné procesy. Poskytuje vám dokonalý a aktuálny prehľad o situácii na trhu i vo vnútri podniku, automatizáciu rutinných operácií, zefektívňovanie prevádzky, znižovanie nákladov a účinnú komunikáciu. V mnohých úspešných firmách už niekoľko rokov pomáha manažmentu v riadení všetkých potrebných oblastí.

Technológia klient/server, na ktorej je systém vystavaný, zaisťuje dostatočnú stabilitu a bezpečnosť dát pre všetky typy firiem. Výhradné použitie MS SQL serveru zaisťuje maximálnu rýchlosť a neobmedzenú prácu s uloženými dátami.

Prínosy pre menšie a stredne veľké firmy

Menšie firmy ocenia analytický rozsah systému bez nutnosti akýchkoľvek úprav či dodatočne vyvíjaných prvkov zvyšujúcich cenu a predlžujúcich dobu inštalácie systému. Veľkou výhodou je možnosť obstarania modulov a oblastí, ktoré naozaj potrebujú. Stredne veľké spoločnosti ocenia predovšetkým množstvo špecializovaných oblastí a nadväzných riešení, umožňujúcich pokrytie procesov vo spoločnostiach podnikajúcich v rôznych odvetviach a oboroch. Implementáciu systému zaisťujú vyškolení a certifikovaní konzultanti, ktorí sú pripravení vyriešiť požiadavky a otázky užívateľov zo všetkých odborov a odvetví.

Dôvody pre výber HELIOS Orange

 • stabilita systému
 • prestíž
 • komplexné pokrytie potrieb trhu
 • zázemie vo slovenskom prostredí
 • technologická vyspelosť
 • jednoduchá inštalácia
 • bezproblémová prevádzka
 • intuitívne ovládanie
 • podpora svetových jazykov, legislatív a štandardov
 • kvalitné manažérske výstupy
 • elektronická komunikácia, bezpečnosť
 • integrácia s inými aplikáciami, množstvo nadväzných riešení
Schéma modulů Helios Orange