PC HELP systems, s.r.o.
DomůKontaktMapa stránekTelefon
+421 322 028 903

PC HELP systems, s.r.o.
PODNIKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

pre rôzne typy spoločností

 

Helios Orange

Podnikový informačný systém HELIOS Orange - ERP

Implementácia systému

Ako postupovať pri zavádzaní systému?

Pre zavedenie systému odporúčame dodržať štandardnú metodiku v nasledujúcich krokoch:

  • Implementačná štúdia (poznanie firemných procesov)
  • Vlastné Implementačné práce
  • Overovacia prevádzka
  • Rutinná prevádzka

Implementačná štúdia

Implementačná štúdia je dokument, ktorý popisuje proces zavedenia systému a rozsah implementácie. Vychádza z konzultácií s kľúčovými pracovníkmi (užívateľmi) zákazníka, stáva sa základným stavebným kameňom následnej implementácie. Jedným z dôležitých výsledkov je garantovaná cena v nej popísaných prác. Význam spočíva v tom, že v jej priebehu sa naši pracovníci zoznámia s detailnými požiadavkami zákazníka a následná implementácia je potom riadeným procesom, nie "cestou naslepo".
V priebehu implementačnej štúdie odporúčame zákazníkom stanoviť si svoje kritériá, ktoré bezpodmienečne požaduje od informačného systému a na základe ktorých bude prebiehať overovanie prevádzky po skončení implementácie.

U malých projektov je možné namiesto štúdie vykonať len niekoľko-hodinové poznanie firemných procesov, ktoré má podobný význam. Dokument poznania firemných procesov je rozsahom oveľa jednoduchší a menší a jeho cieľom je zistiť aspoň rámcové informácie o potrebách zákazníka spojených s implementáciou nového systému.

Implementácia

Implementáciu ovplyvňujú predovšetkým aspekty vyplývajúce z konkrétnych požiadaviek zákazníka na práce, ktoré súvisia s každodenným praktickým využívaním systému - rozsah a štruktúra existujúcich dát, existencie chýb v existujúcich dátach, používané používateľské dokumenty a zostavy, nároky na školenie obsluhy a pod. V zásade platí, že to, čo je štandardné, sa zavedie veľmi efektívne a tým pádom aj lacno, čo je špecifické, vyžaduje viac práce a teda aj väčšiu finančnú investíciu.

Proces implementácie vychádza z výsledkov implementačnej štúdie (príp. z poznania firemných procesov) a vždy zahŕňa inštaláciu systému, nastavenie systému a základné školenie užívateľov. Ďalej na vyžiadanie môže zahŕňať migráciu dát, tvorbu vlastných tlačových formulárov, špeciálne programové úpravy, rozšírené školenie, odborné konzultácie apod.

Overovacia prevádzka

Overovacia prevádzka nastáva na konci implementácie. Ide o vyhradené obdobie, ktoré slúži na vykonanie akceptačných testov užívateľom a odstraňovaní prípadných nedostatkov. Obsah a rozsah procesu akceptácie vychádza vždy z konkrétnej dohody so zákazníkom.

Rutinná prevádzka

Po ukončení overovacej prevádzky dochádza k prechodu do tzv. rutinnej prevádzky, kedy by mal zákazník byť schopný samostatnej práce v novom systéme. Naša spoločnosť je pripravená reagovať na požiadavky zákazníka spoľahlivým servisom a vo veľmi krátkych dodacích termínoch. Ponuka služieb je komplexne navrhnutá tak, aby každý zákazník mohol podľa svojej potreby využiť rôzne formy poskytovaných služieb.