PC HELP systems, s.r.o.
DomůKontaktMapa stránekTelefon
+421 322 028 903

PC HELP systems, s.r.o.
PODNIKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

pre rôzne typy spoločností

 

Helios Orange

Podnikový informačný systém HELIOS Orange - ERP

Branže a nadstavby

HELIOS Orange je natoľko otvoreným informačným systémom, že je možné nad ním vytvárať komplexné nadstavby ktoré spracúvajú problematiku špecifickej branže. Spoločnosť PC HELP, systems s.r.o. uplatňuje svoje skúsenosti a ponúka vlastné ucelené riešenia a nadstavby.

^

HELIOS Orange - dochádzka

Modul DochádzkaModul Dochádzka doplňuje funkcionalitu systému HELIOS Orange, ktorá v ňom nie je riešená. Je vhodný pre všetky typy dochádzky a sledovania pohybu zamestnancov spoločnosti. Ovládanie bolo vytvorené so snahou priblížiť sa čo najviac systému HELIOS Orange.

Modul Dochádzka ponúka veľmi flexibilné riešenie, je možné si vybrať rôzne druhy snímačov a terminálov, spôsob identifikácie, vyhodnotenie dochádzky, úrovne spracovania apod. Umožňuje riadiť prístup do chránených priestorov areálu (parkovisko, šatňa, pracovisko apod.). Poskytuje prehľad o prítomnosti osôb (sledovanie odpracovanej doby, sledovanie časov u výrobných operácií, stravovanie apod.).

Výsledným výstupom modulu Dochádzka sú vždy pripravené podklady pre mzdy v systému HELIOS Orange.

 

^

HELIOS Orange - EDI

EDI komunikáciaEDI komunikácia v našom poňatí rozširuje možnosti výmeny dát oproti EDI komunikácii, ktorá je v základu systému HELIOS Orange.

Podporované formáty:
- EDITEL Inhouse
- UN/EDIFACT
- EDI XML
- ďalšie (IDOC, ISDOC, CSV).

Môžete si zvoliť spôsob EDI komunikácie, buď zakúpením EDI konvertoru (HW i SW), ako službu poskytovanou VAN operátorom (odporúčaný variant) alebo menej komfortný spôsob komunikácie, výmenu EDI správ cez portálové riešenie alebo zasielanie EDI správ e-mailom.

EDI komunikácia je súbor operácií, ktoré sú previazané s mnohými firemnými procesmi. Aj keď sú mnohé implementácie podobné, nejde ich aplikovať rovnako a pristupujeme k nim individuálne.

 

^

HELIOS Orange - Energo

Modul EnergoModul Energo predstavuje nástroj pre spoločnosti zabývajúce sa výrobou, distribúciou alebo len obchodovaním s energetickými komoditami (utilitami) - teplom, elektrinou, plynom, vodou.

Energo umožňuje sledovať náklady na výrobu a distribúciu energií. Pokrýva celý proces spracovania dát od odpočtu stavu meračov až po fakturáciu zmluvným odberateľom na základe zmlúv. Modul pracuje v súlade s platnou legislatívou. Energo je integrované do informačného systému HELIOS Orange. Všetci účastníci sú pripojení k dátam on-line (pracujú v reálnom čase), všetky zmeny sa okamžite premietajú do ďalších súvisiacich agend.

Spolu s ďalšími oblasťami HELIOS Orange (ako je napr. ekonomika, logistika, personalistika) tvorí Energo komplexný systém, ktorý je pre segment malých a stredne veľkých spoločností unikátny (energetika je špecifický trh, ktorý bol až donedávna doménou systémov "vyššej triedy" alebo zákazkových aplikácií).

 

^

HELIOS Orange - výroba

Bilančný kapacitný plánPre oblasť výroby v systému HELIOS Orange sme vytvorili modul Bilančný kapacitný plán.

Bilančný kapacitný plán je pluginový modul, ktorý poskytuje nástroje pre plánovanie kapacít v kontexte celého vzťahu OBCHOD - VÝROBA - PREDAJ a umožňuje tak užívateľom lepšie reagovať na neustále sa meniace podmienky vo vnútri firmy i v jej okolí.

Jedným z cieľov modulu je nahradiť MS Excel, ktorý mnohí plánovači používajú ako doplnok k výrobným systémom. Bilančný kapacitný plán v sebe kombinuje ľahké a operatívne zadávanie dát (ako do tabuliek MS Excel) a výhody SQL databáze. Dáta získava načítaním z ostatných modulov, ďalej s nimi pracuje a nakoniec ich premietne do výroby.

 

^

E-shop MajorShop

Elektronický obchod MajorShopMajorShop je kvalitný a moderný nástroj pre internetové obchodovanie s rozsiahlou webovou administráciou. Je prepojený s informačným systém HELIOS Orange.

Funkcionalita aplikácie MajorShop sa dá dobre využiť v obchodných i výrobných spoločnostiach, pre rôzne branže a komodity. Ovládanie funkčných prvkov je jednoduché a intuitívne. Uľahčí celý proces obchodovania zákazníkom, dodávateľom či obchodným partnerom (B2B, B2C). Licenčná politika je nastavená formou mesačných platieb, zákazník dostáva "all-inclusive" riešenie a platí sumu vypočítanú na základe reálne využitých služieb a funkcionalít z predchádzajúceho mesiaca.